Häähumu.fi

Avioehto

Kun puolisot solmivat avioliiton tai ovat rekisteröineet parisuhteen, kummallekin puolisolle syntyy avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avioehtosopimuksella puolisot voivat kuitenkn sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta tasan puolisoiden kesken.

Avioehtosopimuksessa voidaan sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan taikka osittain. Avioehtosopimuksessa voidaan esimerkiksi määrätä, että puolisolla ei ole avio-oikeutta tiettyyn toiselle puolisolle kuuluvaan omaisuuteen kuten esimerkiksi tämän perintönä saamaan omaisuuteen. Avioehtosopimuksessa voidaan myös sopia siitä, että puolisolla on avio-oikeus sellaiseen omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi oikeutta.

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Se päivätään, allekirjoitetaan ja kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity maistraattiin.

Avioehtosopimuksen voi tehdä joko ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä tai sen aikana. Avioehtosopimus ei tule voimaan, jos se on jätetty maistraattiin avioliiton purkauduttua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Avioehtosopimuksen voi tehdä itse, mutta monimutkaisemmissa tapauksissa voi olla aiheellista kääntyä asianajajan, valtion oikeusaputoimiston tai muun asiantuntevan lakimiehen puoleen. Kokonaan poissulkevan avioehdon voi laatia itse esim. osoitteessa sopimustieto.fi.