Häähumu.fi

Esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioituville. Ilman todistusta toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta vihkimistä ei voida suorittaa. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, ettei avioliiton solmimiselle ole esteitä, kuten voimassa olevaa avioliittoa tai rekisteröityä parisuhdetta, lähisukulaisuussuhdetta, alle 18 vuoden ikää tai ottolapsisuhdetta. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa neljä kuukautta. Mikäli toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden tutkinta voi kestää pidempään. Mikäli alkuperäinen todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta on toimitettu hääparille, se täytyy ottaa mukaan vihkitilaisuuteen.

Kihlaparin tulee esteiden tutkintaa pyytäessään samalla ilmoittaa sukunimivalinnastaan. Mikäli tällaista ilmoitusta ei ole tehty, kumpikin puoliso säilyttää avioituessaan oman nimen. Sukunimivalintaa ei voi esteiden tutkinnan jälkeen enää muuttaa. Mikäli mieli sukunimestä kuitenkin muuttuu, voi hääpari ilmoittaa siitä vihkijälle, mutta tällöin kumpikin säilyttää oman nimensä vihkimisen yhteydessä.

Avioliiton esteiden tutkinnan suorittaa maistraatti tai se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta johon kihlapari tai toinen puolisoista kuuluu. Esteiden tutkinnan voi laittaa vireille suomi.fi -palvelussa tai evankelis-luterilaisen seurakunnan asiointipalvelussa, tai käymällä paikan päällä oman kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa tai missä tahansa maistraatissa. Maistraatin sivuilta löytyy myös lomake, jonka voi tulostaa ja toimittaa vihkivään maistraattiin. Huomioi, että maistraatin toimittamassa todistuksessa ei näy tietoja rippikoulun suorittamisesta, joka vaaditaan kirkolliseen vihkimiseen.

Maistraatin sivuilta löytyy lisäksi tietoa asiakirjoista, joita tarvitaan mikäli avioidutaan ulkomailla tai mikäli avioituvista toinen tai molemmat ovat ulkomaalaisia sekä myös tietoa ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröintiin Suomessa.