Häähumu.fi

Sukunimen valinta

Aviopuolisot voivat pitää omat sukunimensä avioituessaan, mutta sukunimi voidaan myös avioliiton solmimisen yhteydessä muuttaa. 

Vihkimisen yhteydessä voi ottaa aviopuolisonsa sukunimen tai sukunimiyhdistelmän tai sukunimiyhdistelmän toisen nimen. Sukunimiyhdistelmän voi muodostaa myös omasta nimestä tai sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä ja aviopuolison sukunimestä tai puolison sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä. Nimen muodostaminen on mahdollista puolison suostumuksella, ellei sukunimi tai haluttu osa siitä ole edelliseltä puolisolta saatu. Siirrettävän sukunimen tulee säilyä myös sillä puolisolla, jolta nimi siirtyy.

Avioliittoon aikovien on ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle samalla, kun he pyytävät tutkintaa. Mikäli sukunimivalinnasta ei esteiden tutkinnan yhteydessä ilmoiteta, kumpikin puoliso säilyttää oman sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä. Sukunimivalintaa ei voi esteiden tutkinnan jälkeen enää muuttaa. Jos puolisot tutkinnan jälkeen haluavat kuitenkin muuttaa valintansa, he voivat ilmoittaa siitä vihkijälle ja tällöin kumpikin säilyttää omat sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä.

Puolisoilla on siis avioituessaan mahdollisuus:

  • Säilyttää se sukunimi, joka hänellä on avioituessaan
  • Sopia, että he ottavat yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän. Jotta sukunimiyhdistelmä voidaan katsoa yhteiseksi, sukunimien on oltava samassa järjestyksessä molemmilla puolisoilla ja yhdysmerkin käytön on oltava yhteneväinen.
  • Sopia, että toinen heistä muodostaa ei-yhteisen-sukunimiyhdistelmän omasta sukunimestään tai oman sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä ja puolisonsa sukunimestä tai puolison sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä. Kummallakin puolisolla on itsenäinen oikeus muodostaa sukunimiyhdistelmä. Se ei ole sidoksissa siihen, muodostavatko molemmat puolisot sukunimiyhdistelmän tai missä järjestyksessä puolison sukunimiyhdistelmän nimet esiintyvät. Toiselle puolisolle siirrettävän sukunimen tulee kuitenkin säilyä myös sillä puolisolla, jolta nimi siirtyy. Yhdysmerkin käyttö on henkilökohtainen valinta.
  • Sopia, että toinen heistä ottaa sukunimekseen puolisonsa sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen.

Kahdesta eri sukunimestä, joiden käyttämiseen henkilöllä on oikeus, voidaan muodostaa sukunimiyhdistelmä. Sukunimiä ei voi yhdistää kahta enempää. Sukunimet yhdistetään yhdysmerkillä tai kirjoitetaan erilleen. 

Yhteiseksi sukunimeksi tai osaksi yhteistä sukunimiyhdistelmää voidaan ottaa sukunimi, joka toisella puolisolla on pyydettäessä avioliiton esteiden tutkintaa tai joka jommallakummalla heistä on viimeksi ollut naimattomana ollessaan. Sen sijaan yhteiseksi sukunimeksi tai osaksi yhteistä sukunimiyhdistelmää ei voi ottaa sukunimeä, jonka puoliso on saanut aikaisemman avioliiton perusteella. Yhteinen sukunimi voi olla myös uudissukunimi, eli sellainen, joka ei vielä ole käytössä.

Muistamiset

Ilahduta juhlaparia kukkalähetyksellä

Yllätä ja ilahduta tuoretta kihlaparia tai hääparia kukkalähetyksellä. Kukkakimpun lisäksi vaihtoehtoina esimerkiksi suklaasydänrasia tai shampanjatryffelirasia kukkakoristein.