Häähumu.fi

Siviilivihkiminen

Siviilivihkiminen on mahdollista toimittaa käräjäoikeudessa, maistraatissa tai muussa vihkijän kanssa erikseen sovittavassa paikassa. Virka-aikana ja virkapaikalla toimitettu vihkiminen on maksuton, mutta virka-ajan ja/tai -paikan ulkopuolisesta vihkimisestä peritään maksu. Lisäksi veloitetaan vihkijän mahdolliset matkakustannukset.

Siviilivihkimisen kaava on lyhyt, mutta seremoniaan voidaan liittää musiikkia, runoja ja/tai itse kirjoitetut valat. Vihkimisessä on oltava läsnä vähintään kaksi 15 vuotta täyttänyttä todistajaa.

Siviilivihkimisen kaava

”Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi ja yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheen jäsenet voisivat yhdessä luoda onnellisen kodin.”

”Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä [vihittävän nimi]: Tahdotteko ottaa tämän [vihittävän nimi] aviopuolisoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?” 
(Vastaus: Tahdon.) ”Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä [vihittävän nimi]: Tahdotteko ottaa tämän [vihittävän nimi] aviopuolisoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”(Vastaus: Tahdon.) ”Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi Teille tehtyyn kysymykseen, totean Teidät aviopuolisoiksi.”

”Ottakaa liittonne merkiksi sormus puolisoltanne.” (Tämä lause jätetään pois, jos sormusta ei anneta.) ”Teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi.”

Vihkimistilaisuuteen liittyvää
Vihkiminen

Omat valat osaksi vihkimistä

Omien valojen lukeminen vihkitilaisuudessa olisi taatusti koskettava ja hanat aukaiseva hetki, mutta mitä valassa voisi sanoa, miten sen aloittaa ja toisaalta miten kaiken sanottavan saa mahtumaan muutamaan lauseeseen.